algemene voorwaarden
   De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten.
Thuiswinkel organisatie
Seddes Automotive heeft de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie als basis gebruikt voor de totstandkoming van haar eigen Algemene Voorwaarden. Op specifieke onderdelen zijn de voorwaarden aangepast zodat ze beter passen bij de bedrijfsvoering van Seddes Automotive. De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Assortiment en voorraad
Ons assortiment en voorraad is met onze grootste zorg samengesteld. Ondanks dat zijn alle prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding geven to schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Toepasbaarheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Seddes Automotive. Afwijkende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Seddes Autotmotive. Door uw bestelling geeft u te kennen dan u akkoord gaat met de leverings- en betaalvoorwaarden. Seddes Automotive heeft het recht haar leverings- en/of betaalvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden (PDF)

Adobe Acrobat Reader?
Om een PDF document te kunnen lezen, dient u over Adobe Acrobat Reader te beschikken. Beschikt u niet over Adobe Acrobat Reader, dan kunt u dat hier downloaden.

Mochten de Algemene Voorwaarden voor u niet toegankelijk zijn, neem dan contact met ons op.